Praktisch info

Verloop en duur van een begeleiding

Van kennismaken en afstemmen naar het opstarten van een begeleidingsplan

Bij opstart van de begeleiding neemt de thuisbegeleider contact op met het gezin. Deze persoon is een vaste begeleider die samen met het gezin de inhoud van de begeleiding bepaalt. In het eerste gesprek wordt het charter (download) van onze dienst overlopen en de begeleidingsovereenkomst ondertekend. In een eerste begeleidingsperiode van kennismaken en afstemmen gaan we samen met het gezin de begeleidingsvragen uitdiepen. Dit duurt maximum 3 maanden. Daarna wordt een thuisbegeleidingsplan opgemaakt waarin de keuze van 1 of meerder thuisbegeleidingspakketten wordt gemaakt en de doelstellingen binnen dit pakket worden omschreven.

De duur en frequentie van de begeleiding

Aan elk begeleidingspakket is een termijn en aantal contacten verbonden. Elke persoon krijgt maximaal anderhalf jaar begeleiding. Indien de persoon/het gezin nog verder begeleiding wenst, dan kan dit mits een wachttijd. Het gezin wordt opnieuw aangemeld.

Waarom werken met begeleidingspakketten?

Sinds 2016 werken we met begeleidingspakketten die enerzijds de algemene inhoud van de begeleiding weergeven en anderzijds de begeleiding in tijd en frequentie beperken. Door die beperking hebben we meer beweging in onze wachtlijst. We willen een wachttijd van meer dan een jaar vermijden. Gezinnen mogen na een begeleiding steeds opnieuw aanmelden, maar we willen ook de kans bieden aan gezinnen die nog geen begeleiding hebben gekregen om op te starten. Het werken met pakketten heeft een positief effect op onze wachttijd.

Kostprijs

halfjaarlijks lidgeld

Elk gezin in begeleiding betaalt een halfjaarlijkse bijdrage tijdens de periode van begeleiding. Dit bedraagt 40 euro. Voor een begeleiding van een volledig kalenderjaar betaal je 80 euro. Dit bedrag is een vast bedrag, onafhankelijk van het aantal begeleidingen. We hanteren ook een gezinstarief: bij meerdere kinderen in begeleiding geldt 1 bijdrage.

Hoe betaal je?

De betaling gebeurt via overschrijving. Je ontvangt in de eerste helft en in de tweede helft van het jaar een factuur via de post.

Thuisbegeleiding met RTH-punten

Start West Vlaanderen is een thuisbegeleidingsdienst gesubsidieerd door het VAPH (vlaams agentschap voor personen met een handicap). We bieden Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). RTH is een beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet je geen aanvraag indienen bij het VAPH. U stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder. Meer info https://www.vaph.be/rth

Elke persoon met een (vermoeden van een) beperking heeft recht op 8 punten RTH per kalenderjaar. Voor een mobiele begeleiding (= aan huis) wordt 0,22 punten aangerekend. Voor een ambulante begeleiding (op de dienst) wordt 0,155 punten aangerekend.

Thuisbegeleiding met PAB of PVB (persoonsvolgende budget)

Thuisbegeleiding voor minderjarigen onder PAB (persoonlijk assistentiebudget) en voor meerderjarigen onder PVB (persoonsvolgend budget) is mogelijk.