Emotionele ontwikkeling

‘Ze zeggen dat er een verschil is tussen de verstandelijke en emotionele ontwikkeling. Maar hoe zit dat precies en waarom is dat belangrijk?’
‘Ik vind het vreemd dat mijn zoon op school zo angstig is.Thuis merk ik daar niets van.'
’Hoe komt het dat mijn dochter van 20 jaar zo goed kan opschieten met jonge kinderen?'
’Mijn zoon is al 12 jaar, maar hij is nog altijd heel onzeker wanneer ik niet in de buurt ben.’
‘Mijn dochter wordt soms onverwacht boos. Ik begrijp haar niet.'
Vaak weet je wat de verstandelijke mogelijkheden van je kind zijn. Om gedrag te begrijpen, is het zinvol om ook zicht te krijgen op de emotionele ontwikkeling, want die kan verschillend zijn. We brengen de emotionele ontwikkeling van je kind in kaart. Zo krijg je een beter beeld van wat je kind kan en aankan.

De beeldvorming is mogelijk op twee manieren

Filmopnames
We observeren uw zoon of dochter in interactie met andere gezinsleden thuis. Met de ouders bekijken we de fragmenten. Samen komen we tot een beeld van de emotionele ontwikkeling.

Kleurenprofiel
De inschatting is een proces dat samen doorlopen wordt. Aan de hand van kleurenkaarten werk je als ouder actief mee.

Zo kunnen we adviezen geven op maat van je kind. De thuisbegeleider zal dit samen met jullie opvolgen. Andere hulpverleners (vanuit school, werk…) kunnen hierbij betrokken worden

Het pakket emotionele ontwikkeling kan ook aangeboden worden voor iemand die geen thuisbegeleiding krijgt maar wel tot onze doelgroep behoort.

 

Start West-Vlaanderen | Ons aanbod | Emotionele ontwikkeling

Start West-Vlaanderen | Ons aanbod | Emotionele ontwikkeling