Sensorisch profiel 


Mijn dochter lijkt me niet te horen als ik tegen haar praat. Tijdens haar spel maakt ze voortdurend vreemde geluiden… 
Mijn zoon kan niet rechtstreeks naar mij toestappen als hij iets in zijn hand heeft. 
De juf merkt op dat onze dochter vaak wiebelt op haar stoel. Ze friemelt met alles wat op haar bank ligt… 
Mijn jongste is een moeilijke eter. Alles blijft malen in zijn mondje en hij heeft moeite om door te slikken. 
 
Sensorische informatieverwerking is de manier waarop wij via de zintuigen informatie uit ons lichaam en de omgeving opnemen, die verwerken in het zenuwstelsel en daar dan op reageren. 
De informatie die de hersenen krijgen via onze zintuigen zijn ‘prikkels’. 
Gekende zintuigen zijn: zien, horen, voelen, smaken en ruiken. 
In beweging zijn, voelen welke bewegingen je maakt en voelen in welke houding je je bevindt: ook deze zaken nemen een belangrijke plaats in bij de zintuigelijke informatieverwerking. 
 
Prikkels kunnen bewust of onbewust zijn.  
Ze kunnen van buitenaf of van binnenuit het eigen lichaam komen. 
 
Iedereen heeft een andere drempelwaarde: dit is de hoeveelheid informatie uit de zintuigen die het zenuwstelsel nodig heeft voor het reageert. 
 
Door het opmaken van een sensorisch profiel brengen we de prikkelverwerking in kaart. Hiervoor gebruiken we de vragenlijst SP-NL (Sensory Profile) en/of AASP (Adult-Adolescence Sensory Profile). 
Op die manier kunnen we praktische tips en adviezen geven. Kleine aanpassingen die een groot verschil kunnen maken.  
We kunnen ook uitleg geven over het gebruik van sensorisch materiaal: drukvest, friemelmateriaal, bijtarmband, regenmaker, trilslang… 
Je kan ook sensorisch materiaal ontlenen. 
 
De opmaak van een sensorisch profiel is mogelijk vanaf 4 jaar. 
Ook wie geen thuisbegeleiding krijgt, maar tot onze doelgroep behoort, kan de vraag stellen.  
 
 

Folder Sensorisch profiel