Kinderen

'Ik maak mij zorgen omdat mijn dochtertje alleen maar kruipt en niet rechtop staat...'
'Mijn zoontje zegt nog geen enkel woord. Hoe kan ik zijn taal stimuleren? Wat is SMOG?'
'Mijn kind doet de hele dag hetzelfde… Hoe leer ik hem met andere dingen spelen?'
'Kan onze dochter starten in een gewone school?'
'Zijn de heftige reacties van mijn kind wel normaal?'
'De juf zegt dat mijn kind niet stil zit. Ik merk dat thuis ook…'
'Wat is autisme? En ADHD?'
Dit zijn enkele vragen waar je als ouder mee geconfronteerd kan worden. Samen gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen en verlenen we advies. We kiezen een begeleidingspakket waarin we aan de slag gaan bv. opvoedingsadvies, ontwikkelingsstimulatie, communicatie, inclusief onderwijs...
We evalueren regelmatig samen het verloop van de begeleiding.

 

Start West-Vlaanderen | Ons aanbod | Kinderen (0 tot 12 jaar)

In de kijker!

Communicatie

De taalontwikkeling van een kind met een beperking loopt vaak vertraagd. Er bestaan verschillende manieren om hier zelf rond te werken. De thuisbegeleider geeft concrete tips om de communicatie met je kind te verbeteren. Het gaat zowel over verbale als non-verbale communicatie.

Enkele voorbeelden: SMOG is een methode waarbij je woorden verduidelijkt met een gebaar. HANEN leert je hoe je communicatie met je kind kan bevorderen.

Download en lees de volledige folders

Folder communicatie

Folder SMOG

Communicatie

Hoe kan ik de taalontwikkeling van mijn kind stimuleren?

 

Doordat mijn zoontje nog moeilijk spreekt, heb ik het gevoel dat ik minder goed contact kan hebben met hem.

 

Op school spreken ze over ‘SMOG’, wat houdt dit precies in? Is dat iets voor mijn kind? Kan de kleuterjuf het ook leren?

 

Kan ik mijn zoon helpen zodat hij zich beter duidelijk kan maken? Hoe begrijp ik hem zelf beter?

Communicatie

In de klas horen wij dat de taalontwikkeling van ons dochtertje een probleem blijft. Hoe kunnen we hier thuis rond werken?

Ontwikkelingsstimulatie

Een thuisbegeleider helpt je om uit te zoeken hoe je het best kan inspelen op de ontwikkeling van je kind.

Je kan de ontwikkeling van je kind zelf bevorderen tijdens de vele momenten van verzorging, voeding, samenspelen en samenleven. Daarom is het ook niet hetzelfde als therapie bij een kinesist of logopedist.

Samen gaan we op zoek naar wat je kind al kan. We gebruiken het speelgoed dat jullie zelf in huis hebben. Soms brengen we zelf speelgoed mee.

 

De dokter vertelt dat het belangrijk is om veel met ons kindje te spelen, zodat het goed ontwikkelt.

Ontwikkelingsstimulatie

Onze dochter huilt elke avond als ze naar bed moet. En nu?

 

Ik maak mij zorgen omdat mijn dochtertje alleen maar kruipt en nog niet rechtop staat.

 

Mijn zoontje zegt nog geen enkel woord, hoe kan ik zijn taal stimuleren?

 

Mijn kind wil niet op het potje gaan. Hoe beginnen we hieraan?

Ontwikkelingsstimulatie
Ons kindje is enorm geboeid door muziek en geluid. Waar vind ik ideeën voor leuk speelgoed?
 

Mijn kind is liefst de hele dag met hetzelfde bezig. Hoe kan ik hem leren ook met andere dingen te spelen?

 

Zijn er nog andere hulpmiddeltjes om mijn zoontje zelf te laten eten? Ik probeerde al zo veel.

Inclusief onderwijs

Als je kind naar school gaat in het gewoon onderwijs, spreekt men van inclusief onderwijs. We ondersteunen je in het traject rond inclusief onderwijs. We gaan samen en in overleg met het CLB op zoek naar een school op maat van je kind en geven informatie over de ondersteuning die je kind kan krijgen.

Indien je dit wenst, leggen we samen contacten met andere diensten.

Als je wil, kan een thuisbegeleider extra overleg vragen of aanwezig zijn bij een schooloverleg. Soms is hulp bij de voorbereiding van een oudercontact voldoende.

We zorgen voor continuïteit in het traject.

Folder GIO

Inclusief onderwijs

Kan ons kind mee met zijn broer naar de gewone school?

 

Kan onze dochter eens een dag proberen in een gewone school?

Inclusief onderwijs

Wij willen de leerkracht graag vertellen hoe zij best met ons zoontje omgaat. Hoe doen we dat?

 

Hoe kan ik andere ouders ontmoeten die kiezen voor inclusief onderwijs?

Inclusief onderwijs

Gaat er regelmatig overleg door met iedereen die ons kind ondersteunt? En zo ja, hoe verloopt dat dan?