Aanmelden

Hoe?

Een aanmelding kan telefonisch (via onze algemeen nummer 050/40 50 00) of digitaal via onze website. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor thuisbegeleiding. Verwijzers (vb CLB, arts, CAW…) kunnen personen aanmelden met de vraag naar thuisbegeleiding mits de toestemming van de ouders. Een persoon kan ook zelf een aanmelding doen met een vraag.

Kennismakingsgesprek

Na de aanmelding neemt de regiocoördinator contact op. We plannen op korte termijn een eerste kennismakingsgesprek met het gezin (en eventueel de verwijzer). Dit gebeurt bij het gezin thuis, maar kan op vraag ook op locatie of op onze dienst. Tijdens het eerste gesprek luisteren we naar het verhaal van het gezin en de vragen mbt de thuisbegeleiding. We geven uitleg over onze werking.

Wachttijd?

Na de aanmelding volgt meestal een korte wachttijd alvorens de begeleiding effectief opstart. De wachttijd is afhankelijk van de regio, de aangemelde gezinnen en de prioriteitsbepaling. We hanteren een voorrangsregel voor kinderen jonger dan 4 jaar.