Outreach

Vanuit Start West-Vlaanderen bieden we de mogelijkheid om beroep te doen op thuisbegeleiders voor outreach-opdrachten rond diverse thema’s. Na jarenlange ervaring in de thuisbegeleiding, hebben we het gevoel dat we ook iets te bieden hebben en onze visie op bepaalde thema’s kunnen toelichten. De outreach wordt gebracht door thuisbegeleiders die dagdagelijks in de praktijk staan.

Omdat wij steeds werken met gezinnen met een kind/jongere/volwassene met een ontwikkelingsvertraging en/of verstandelijke beperking, zijn onze opdrachten ook altijd gelinkt aan deze doelgroep. Wij vertrekken altijd vanuit de samenwerking met de ouders binnen een thuiscontext.

Er kan een keuze gemaakt worden uit het aanbod, maar er kan ook vraag gestuurd gewerkt worden.

Voor wie?

We stellen ons open voor reguliere diensten (zoals thuiszorgdienst, onthaalouders,…), jeugdhulpverlening maar evengoed voor VAPH-voorzieningen (vb. MFC’s) of andere diensten/organisaties (jeugdbewegingen, vrije tijdsorganisaties…).

Het is voor ons belangrijk om te vertrekken vanuit een duidelijke vraag. We vragen dan ook (graag ruim op voorhand) input vanuit de aanvrager. Outreach is per definitie casusoverstijgend, maar vertrekken vanuit praktijkvoorbeelden kan wel verhelderend werken. Er wordt zeker ruimte voorzien voor interactie tijdens de outreach. Elke vraag voor outreach wordt individueel bekeken en besproken. Indien niet mogelijk verwijzen we door.

Praktisch

De outreach kan ambulant (op onze dienst) of mobiel (wij komen naar jullie) aangeboden worden. Maximum 15 deelnemers (waarvan minstens drie ondersteuners van personen met een beperking).

Nadien vragen we om een kort evaluatieformulier in te vullen.

Interesse in ons aanbod of een vraag op maat? Mail naar:
hilde.defreyne@startwestvlaanderen.be team noord
jana.Degroote@startwestvlaanderen.be team midden
tatjana.vandriessche@startwestvlaanderen.be team zuid

Aanbod

De outreach kan ambulant (op onze dienst) of mobiel (wij komen naar jullie) aangeboden worden. Maximum 15 deelnemers (waarvan minstens drie ondersteuners van personen met een beperking).

Mensen met een verstandelijke beperking hebben op verschillende domeinen niet de mogelijkheid om te functioneren als andere mensen. Daarom is het belangrijk dat de omgeving zich aanpast, verwachtingen bijstelt, zorg en nabijheid biedt en tegelijkertijd de wens aan autonomie respecteert en stimuleert. Wat betekent dit, gepaste zorg, en welke aanpassingen kunnen nuttig zijn.

Wat kan u niet verwachten? Verwacht geen kant en klare handleiding. Die is er niet want elke persoon is uniek. Outreach is in de regel casusoverstijgend, maar er kan wel in worden gegaan op concrete vragen uit de praktijk.

De emotionele ontwikkeling verloopt over 5 verschillende fases. Het zegt ons iets over de band tussen ouder en kind doorheen de ontwikkeling. Hier zicht op krijgen in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking is een must. We formuleren EO-adviezen adhv casussen waarbij stil gestaan wordt bij de emotionele ontwikkeling . We staan niet alleen stil bij wat de persoon kàn maar ook wat hij àànkan. Uitgangspunt is het verhaal van ouders. Hoe kunnen we de EO-adviezen vertalen naar een bepaalde context zoals bv. school en/of linken aan andere thema’s zoals bv. spelontwikkeling?

Wat kan u niet verwachten? Aanleren van de afname van de SEO-R2.en een uitgebreide toelichting rond het theoretisch kader van de emotionele ontwikkeling.

Hoe kunnen we in de hulpverlening vanuit het contextueel gedachtegoed mensen helpen om terug op zoek te gaan naar hun eigen verbinding? Hoe is hun doen en laten beïnvloed door hun eigen context? Hoe zijn we zelf als hulpverlener mee bepaald door onze eigen geschiedenis en mechanismen die spelen in onze eigen context? Op deze vragen gaan we dieper in vanuit onze ervaring als thuisbegeleider die werkt in de context van mensen.

Wat kan u niet verwachten? We bieden geen vorming over de contextuele begrippen. Het is evenmin de bedoeling een casus helemaal uit te werken. Vragen uit de praktijk kunnen wel aan bod komen en getoetst aan contextuele theorie.

Vanuit onze thuisbegeleidingsdienst ondersteunen we ouders in het inclusief traject dat hun kind volgt binnen het gewoon onderwijs. Hierbij hebben we een bijzondere aandacht voor het welbevinden van het kind, de regie van de ouders en de sterktes van de schoolcontext. Op basis van onze ervaring geven we graag enkele handvaten een inclusietraject op maat van een kind en zijn context.

Wat mag u niet verwachten? Een concreet stappenplan voor een geslaagd inclusietraject, elke traject is immers uniek en op maat. We geven geen overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden binnen een inclusietraject.

Veel kinderen met een taalachterstand en/of verstandelijke beperking ondervinden dag na dag problemen om te begrijpen wat er gezegd wordt of om zelf hun wensen, noden of behoeften duidelijk te maken. Om deze kinderen en hun ouders, familie, leerkrachten,…te helpen werd de communicatiewijze “SMOG” ontwikkeld: Spreken Met Ondersteuning van Gebaren.

We geven een algemene uitleg over SMOG (ontstaan, doelstellingen, hoe beginnen met SMOG,…tips voor voor gebruik) en er worden enkele videofragmenten getoond. Daarna worden een aantal gebaren aangeleerd en ingeoefend. Dit is op vraag en afhankelijk van de leeftijd en problematiek van de personen voor wie de SMOG bedoeld is. Duur = 2u15min.

Binnen de thuisbegeleiding krijgen we vaak vragen van ouders rond slaapproblemen bij hun kind met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking. Samen gaan we dan op zoek naar een goede aanpak hierbij.

Vanuit die ervaring staan we stil bij het belang van slapen, en waarom het ontwikkelen van een goed slaapritueel zo belangrijk is. We geven tips en adviezen om slaapproblemen aan te pakken, en bekijken hoe het anders kan.

Een mensenleven hangt aan elkaar door het nemen van beslissingen. Sommige volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen die niet alleen nemen en moeten daarbij worden geholpen. Dan kan een beschermingsmaatregel, bewindvoering, aangevraagd worden. Dit is een beslissing die heel goed overwogen moet worden. Wat kan de persoon zelf, bij welke beslissingen hebben ze hulp nodig?

Binnen de thuisbegeleiding gaan we samen met de persoon zelf en zijn/haar ouders op weg om na te gaan of bewindvoering aangevraagd moet worden. We zetten samen de nodige stappen om de persoon in kwestie zo goed mogelijk te beschermen.

Wat kan u niet verwachten? Dieper ingaan op de juridische aspecten van de bewindvoering.

Spel is een heel belangrijk aspect binnen de ontwikkeling van een kind. Spel bevordert de participatie en het is ook een oefenterrein om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. We zien dat dit anders verloopt bij kinderen met een verstandelijke beperking, en vinden het belangrijk om hier extra aandacht aan te geven.

Wat kunnen we verwachten rond het thema spel en spel ontwikkeling in deze outreach? Verschillende spelvormen worden toegelicht, rekening houdend met de mogelijkheden (verstandelijk en emotioneel) van het kind. We bespreken handvaten om een kind te begeleiden tijdens het spel. Er is ruimte voor casusgerichte vragen

Wat kan u niet verwachten? Uitgebreide bespreking van spelmateriaal

Tijdens dit interactieve infomoment krijgt u uitleg rond het gebruik van multimedia, sociale mediasites en gamen.

Wat mag u verwachten? Mogelijkheden en gevaren van het internet en sociale mediasites. Tips en adviezen over hoe u een kind/jongere of volwassene met een verstandelijke beperking veilig kan laten gebruik maken van computer, tablet en/of smartphone. Gamen: van vrije tijd tot verslaving.

Wat kan u niet verwachten? Technische uitleg rond de werking van verschillende programma’s, sites of games.

Autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis die vergaande gevolgen heeft op diverse levensdomeinen. Mensen met ASS hebben het vaak moeilijk om te communiceren, de wereld rond zich te begrijpen, informatie te verwerken, hun leven en werk te organiseren,… Ze krijgen niet zelden te maken met (te) hoge verwachtingen en dat zorgt voor stress en angst. Toch willen ze zich net als andere mensen goed voelen. Hoe kan de omgeving hen hierbij helpen.

Wat kan u niet verwachten? Geen theoretische vorming over de stoornis.

Wel kunnen we mee op zoek gaan naar mogelijkheden om de omgeving aan te passen, verwachtingen bij te stellen, gedrag te begrijpen, communicatie te verbeteren,… een auti-vriendelijke aanpak. Het is niet de bedoeling om te vertrekken vanuit een casus, maar kunnen wel stil staan bij concrete vragen uit de praktijk.

Hoe kan je met ouders communiceren rond de ontwikkeling en het gedrag van de kinderen in de opvang? Na een korte uiteenzetting over inclusie, gaan we over naar de praktijk. We bekijken aan de hand van een casus, welke tips we kunnen meegeven en waar we kunnen op letten. Afsluiten doen we met een getuigenis van een mama.

Wat kan u niet verwachten? Geen theoretisch handvaten rond communiceren.

 

Start West-Vlaanderen | Outreach